Shënimet e një të vdekuri

Shënimet e një të vdekuri

Ky është një roman i pakohë që mund të përshtatet në çdo kontekst historik, në të cilin, ajo çka është më jetike për artistin – liria – shtypet.

 

Mihaill Bullgakov
Përktheu: Agron Tufa