Shtrëngimi i vidhës

Shtrëngimi i vidhës

Ky roman, i kategorizuar si roman gotik dhe i përshkuar nga elementi i suspansës, për shkak të leksikut dhe sintaksës është konsideruar si një ndër veprat më të vështira për t’u përkthyer.

 

Henry James
Përktheu: Bashkim Shehu