Shfleto

MATEMATIKA 6 (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

MATEMATIKA 6 (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e gjashtë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 276/01-b, të datës 11.07.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-286-3

Autorët

Armend Shabani, Valmir Krasniqi

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com