Shfleto

MATEMATIKA 4 – USHTRIME

 

Lejohet për botim me vendimin e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nr. 2087/02-1 të datës 21.07.2006
Tekst i rishikuar sipas vendimit të ministrit të MASHT nr. 201/01B