Shfleto

NJERIU DHE NATYRA 4 – LIBËR BAZË

NJERIU DHE NATYRA 4 – LIBËR BAZË

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e katërt të arsimit fillor, me vendimin numër 01B/167, të datës 28.06.2022.

ISBN 978-9951-05-606-9

Autorët

Behxhet Mustafa, Bahri Troja Avni Hajdari, Shpresa Sojeva-Mustafa

Botues

DUKAGJINI

Brand

LIBËR BAZË