Shfleto

SHOQËRIA DHE MJEDISI 4 – LIBRI BAZË

SHOQËRIA DHE MJEDISI 4 – LIBRI BAZË

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e katërt të arsimit fillor, me vendimin numër 01B/178, të datës 28.06.2022.

ISBN 978-9951-05-611-3

Autorët

Dhurata Tara-Nixha, Miranda Stavileci, Lindita Lutaj

Botues

DUKAGJINI