Shfleto

SHKATHTËSI PER JETE 4 – LIBRI BAZË

SHKATHTËSI PER JETE 4 – LIBRI BAZË

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e katërt të arsimit fillor, me vendimin numër 01B/170, të datës 28.06.2022.

ISBN 978-9951-05-597-0

Autorët

Arbnor Pajaziti, Visare Xhafa-Lajqi, Vjollca Komoni, Enver Hamiti

Botues

DUKAGJINI