Shfleto

NJERIU DHE NATYRA 4 – FLETORE PUNE

NJERIU DHE NATYRA 4 – FLETORE PUNE

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01B/389, të datës 12.08.2022.

ISBN 978-9951-05-659-5

Autorët

Behxhet Mustafa, Bahri Troja, Avni Hajdari, Shpresa Sojeva-Mustafa

Botues

DUKAGJINI