Shfleto

EDUKATA MUZIKORE 4 -FLETORE PUNE

EDUKATA MUZIKORE 4 -FLETORE PUNE

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e katërt të arsimit fillor, me vendimin numër, 01B/175 të datës 28.06.2022.

ISBN 978-9951-05-604-5

Autorët

Drita Rudi, Donika Rudi-Berishaj, Rafet Rudi

Botues

DUKAGJINI