Shfleto

SHKATHTËSI PËR JETË 2 (LIBËR BAZË)

SHKATHTËSI PËR JETË 2 (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë
tekst shkollor për klasën e dytë të arsimit fillor, me vendimin numër 203/01-b, të datës 28.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me: NR. P: 1580, të datës
08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-327-3

 

Autorët

Arbnor Pajaziti,Vjollca Komoni. Enver Hamiti, Visare Xhafa-Lajçi

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com