Shfleto

GJUHA SHQIPE 2A (LIBËR BAZË BASHKË ME FLETORE PUNE)

GJUHA SHQIPE 2A (LIBËR BAZË BASHKË ME FLETORE PUNE)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 143/01-b, të
datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-319-8

Autorët

Rrahman Paçarizi, Saranda Kumnova Pozhegu, Aurela Zisi

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët saranda.pozhegu@gmail.com