Shfleto

EDUKATË FIZIKE SPORTET DHE SHËNDETI 2 (LIBËR BAZË)

EDUKATË FIZIKE SPORTET DHE SHËNDETI 2 (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 169/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-329-7

Autorët

Florentina Thaqi Muçaku, Shpresa Berisha Haxhiu

Shtëpia Botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com