Shfleto

NJERIU DHE NATYRA 2 (LIBËR BAZË)

NJERIU DHE NATYRA 2 (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 145/01-b, të datës 27.06.2019.

Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-326-6

Autorët

Avni Hajdari, Bahri Troja, Behxhet Mustafa, Shpresa Sojeva Mustafa

Shtëpia Botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com